Zawiadomienie Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Koła nr 14 w Markach

Drogie Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszamy na  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Koła nr 14 w dniu 02.12.2023 r. w ZS nr 1, al. Piłsudskiego 96 w Markach. Pierwszy termin 09.30, drugi termin 10.00

Z wędkarskim pozdrowieniem

Joanna Piotrowska

Sekretarz Koła nr 14