Historia Koła PZW nr 14 w Markach

Przed latami 70-tymi XX wieku działalność Polskiego Związku Wędkarskiego w Markach przejawiała się poprzez koła zakładowe, miedzy innymi takich przedsiębiorstw jak Spółdzielnia Pracy “Premed”, Spółdzielnia Inwalidów, Fabryka Okładzin Ciernych i innych. Zakładowe Koła PZW działały jednak oddzielnie nie podejmując wspólnych działań w zakresie wędkarstwa, ochrony środowiska czy pracy dla mieszkańców.


Wreszcie w październiku 1973 roku na wniosek sekcji wędkarskiej działającej na terenie Spółdzielni Pracy “Premed” powstał komitet założycielski Koła wędkarskiego w Markach. Członkami Komitetu Założycielskiego PZW Koło Miejskie w Markach byli: Andrzej Kwiatkowski, Jerzy Motyczyński, Marian Hofman, Stanisław Szczepański, Wojciech Wojciechowski, Jan Jeleń, Marian Brzeziński, Stanisław Kuciak i inni. Pierwsze zawody wędkarskie nieformalnego jeszcze Koła odbyły się 13 Maja 1974 roku na których to zawodach pierwsze miejsce zajął Jerzy Motyczyński. W 1977 roku na I Walnym Zjeździe Członków Koła Miejskiego w Markach, wybrano Zarząd Koła i pierwszym Prezesem mareckiego Koła został Jerzy Motyczyński.


Członkowie mareckiego koła PZW biorą udział w organizowanych przez Zarząd zawodach sportowych: “O Puchar Burmistrza Miasta Marki”, “O Puchar Starosty Powiatu”, “O Puchar Prezesa Koła a także w wielu zawodach towarzyskich organizowanych przez Zarząd koła jak i przez Zarząd Okręgu Mazowieckiego, czego rezultatem jest wiele otrzymanych pucharów i dyplomów.

 

Opracował: Jan Orłowski
z wykorzystaniem informacji pochodzących od Jerzego Motyczyńskiego