Zawiadomienie o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu członków Koła nr 14