Zarząd koła

Zarząd Koła nr 14 w Markach

Prezes Koła - Wojciech Szubierajski
Wice-prezes Koła d/s sportu - Grzegorz Paciorek
Sekretarz Koła - Joanna Piotrowska
Skarbnik Koła - Artur Pietrak
Gospodarz Koła - Jacek Sobolewski
Członek Koła - Krzysztof Waligórski
Członek Koła - Marek Waligórski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Mariusz Sobolewski
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Drzewicki
Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Jan Orłowki

Sąd Koleżeński

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego - Jacek Rowiński
Wiceprzewodniczący Sądu Koleżeńskiego - Maciej Jóźwiak
Sekretarz Sądu Koleżeńskiego - Artur Woźniak
Członek - Norbert Chimkowski
Członek - Robert Zawodniak

Komisja Egzaminacyjna Koła

Przewodniczący Komisji - Artur Pietrak,
Członek Komisji - Zbigniew Polak,
Członek Komisji - Jan Orłowski,
Członek Komisji - Edward Różański

Protokół z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego 22.01.2017 r. znajduje się w galerii.